Virtual reality i framtiden

Virtual reality, eller virtuell verklighet på svenska, är en upplevelse av att befinna sig i en simulerad värld. Det kan vara en värld som ser likadan ut som vår, eller en värld som är totalt annorlunda. Virtual reality kan användas inom många områden, så som i utbildningssyfte eller som rent nöje. Oftast användes virtual reality-glasögon, i vilka du kan uppleva de simulerade världarna. I den virtuella världen kan en person titta sig omkring, vandra runt och interagera med olika simulerade ting. Virtual reality utvecklas och förbättras ständigt, och i framtiden…

Olika typer av VR glasögon

Att VR, virtual reality, är något mycket stort finns det nog ingen som har missat. Det kan inte heller ha undgått någon att utvecklingen hela tiden pågår inom detta område. Allt det här leder naturligtvis till att nya produkter, såsom spel och utrustning för att använda och uppleva denna teknik, skapas. Någonting som är mycket viktigt är valet av VR glasögon, det då det handlar om den produkt som ska förmedla hela den stora och spännande upplevelsen. I den här artikeln finner du information om några av de mest populära…

Teknologin bakom Virtual Reality

Virtual Reality är den fulländade termen för vad som ofta brukar kortas ned till “VR”. På svenska skulle vi lite enkelt kunna översätta termen till “virtuell verklighet”. Det handlar just om en annan verklighet än den vi normalt sett ser, lever och verkar i. Med en anordning som påminner om ett par glasögon med tillhörande headset genereras en virtuell miljö. Det påminner till mycket om en digital spelvärld. Ditt huvuds rörelser reagerar sedan i synkad form med sensorer som finns inbyggda i VR-anordningen. Det är hela det här konceptet som…