Vad är virtuell realitet?

Du har säkert hört talas om det som på engelska kallas för virtual reality (VR), och det som på svenska kallas för virtuell verklighet (VV) eller virtuell realitet. Detta koncept har blivit allt vanligare på senare år, trots att tekniken för det uppfanns redan på 1960-talet. Tekniken bakom virtuell verklighet går ut på att simulera en miljö som inte är den faktiska verkligheten, men som skulle kunna vara det och som ska upplevas som äkta. Från början användes denna teknik nästan enbart för att träna piloter och andra viktiga typer av personal, medan det nu för tiden mest släpps olika spel med VR.

  • Beskrevs först av Morgan Heilig på 1950-talet
  • Användes huvudsakligen inom områden som det militära, medicin- och pilotutbildning
  • Är idag en populär teknik för underhållning

Tekniken bakom VR

Enkelt förklarat så bygger hela den virtuella verkligheten på att lura hjärnan, med hjälp av syn och hörsel, att det som den ser är på riktigt och i nuet. Det här kan enklast göras med hjälp av ett par VR-glasögon i kartong och en smartphone som sätts i framtill på glasögonen. De spelar sedan upp en VR-video på mobiltelefonen och med hjälp av glasögonen skapas en 3D-effekt som gör att upplevelsen blir verklig. Det finns även mycket mer avancerad teknik och det går att köpa speciella VR-glasögon och VR-headset. För att ge 3D-videon djup finns två likadana bildrutor i videon, men som förskjuts något för att ge en 3D-effekt.

Tillsammans med acceleratorer och gyron, som känner av hur snabbt du rör ditt huvud och åt vilket håll, så luras hjärnan att tro att det du ser verkligen är sant. En mobiltelefon är inte lika precis som specialbyggd utrustning. Med hjälp av spelkontroller eller tangentbord kan du röra dig i exempelvis virtuella spelmiljöer. Allt detta har dock beskrivits ha vissa hälso- och säkerhetsrisker. Risker som uppmätts är epileptiska anfall, svimningsanfall och kramper. Det finns även risk för att du ramlar, får trötta ögon eller triggar igång psykiska sjukdomstillstånd. Även åksjuka har rapporterats, vilket kan uppstå när videons rörelser och dina rörelser inte fullt matchar, vilket påverkar hjärnan och balansorganen.

Användningsområden

Det finns flera viktiga användningsområden för virtuell verklighet där tekniken är väldigt välutvecklad och avancerad. Det finns exempelvis VR-program och utrustning som specifikt skapats för att träna stridspiloter och för att träna kirurger i nya operationsmetoder eller i nya situationer. Här är den virtuella verkligheten särskilt nyttosam eftersom verkliga personer slipper utsättas för riskfyllda, och experimentella, operationsmetoder och liknande. När det gäller användning inom det militära så handlar det om att få träna i miljöer som sällan finns tillgängliga i verkligheten. Fördelen med VR är att det i princip kan framställas vilka förutsättningar och situationer som helst på virtuell väg.

VR kan också användas i konstsammanhang och i museum. Detta användes VR till för första gången under 1970-talet, men den explosionsartade ökningen inom detta användningsområde dröjde till 2010-talet. Idag finns museum som erbjuder besökarna rundturer i historiska miljöer, tack vare VR-tekniken. På det viset kan även skolbarn enklare uppleva och ta till sig information, då upplevelsen ter sig verklig och spännande. VR används självklart även till spelfilmer, så som film på bio, men också för TV- och datorspel. Här finns till och med hela virtuella samhällen, som är uppbyggda av spelarna själva med hjälp av tekniken bakom virtuell realitet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så är virtuell verklighet ett stort användningsområde. VR kan användas till allt från utbildning, till underhållning och för reklamsyften. Virtuell verklighet har funnits under en lång tid, men det är först på senare år som den har blivit enkel att tillgå för gemene man. Det beror främst på utvecklandet av billigare tillbehör, som headset och glasögon, samt att fler apputvecklare tillverkar spel och miljöer i 3D som passar för VR. VR för film gjorde ett uppsving under 2010-talet för att sedan svalna av, något som berodde på flera faktorer. Hur framtiden för VR inom underhållningsbranschen utvecklas blir spännande att se.

Related posts

Leave a Comment