Teknologin bakom Virtual Reality

Virtual Reality är den fulländade termen för vad som ofta brukar kortas ned till “VR”. På svenska skulle vi lite enkelt kunna översätta termen till “virtuell verklighet”. Det handlar just om en annan verklighet än den vi normalt sett ser, lever och verkar i. Med en anordning som påminner om ett par glasögon med tillhörande headset genereras en virtuell miljö. Det påminner till mycket om en digital spelvärld. Ditt huvuds rörelser reagerar sedan i synkad form med sensorer som finns inbyggda i VR-anordningen. Det är hela det här konceptet som ger dig den virtuella verklighet som upplevs bakom VR-glasögonen.

  • Virtuell verklighet
  • Digital spelvärld
  • Synkade rörelser och sensorer
  • Glasögon med headset

3D effekten

Skärmen delas normalt sett upp i två lägen när VR-tekniken spelas upp i appar, spel och videoklipp. På de bägge skärmsidorna visas samma sak, men med förskjutning. Det sedan dina ögon upplever skapas av VR-anordningens två linser. I grunden handlar det om att de två uppdelade skärmlägena flyter samman. Något som lurar dina ögon att tro att det finns ett djup i skärmen och den bild du tittar på. Vi talar alltså om 3D-effekten. En teknik som inte är ny, men den spelar en viktig roll i VR. 3D-effekten genererar ett helhetsintryck som i samband med synkade sensorer och huvud skapar en virtuell verklighet.

Självklart spelar typ av VR-headset in när det kommer till upplevelsen. 3D-effekten kan variera mellan modeller och utrustning. Med det sagt är inte alltid det dyraste alternativet det bästa. Moderna mobiltelefoner har normalt sett inbyggda gyron och accelerometrar. Det är en förinställd stimulering som automatiskt känner av elektriska impulser utifrån rörelser och kropp. Hur du rör ditt huvud kommer alltså direkt synkas till skärmen eftersom nämnda funktioner agerar som riktnings- och hastighetssensorer. Det finns även avancerad VR-teknik som kan stimulera en upplevelse av längre transportsträckor i ett litet utrymme. Tekniken går ut på att användaren går i cirklar, men upplever det som en transport i rak riktning.

VR – tillbehör

Virtual Reality har funnits som begrepp sedan 50- och 60-talet. Men den typ av VR-teknik vi upplever idag är betydligt mer avancerad. Det handlar om mer än en enkel visualiseringsteknik baserad på en konstgjord miljö. Egentligen är det först de senare åren som VR på allvar slagit igenom. Mycket tack vare bättre skärmar och avancerade processorer samt grafikkort. Med hjälp av smarta tillbehör blir dessutom upplevelsen numer extraordinär. Tillbehör förstärker användarens upplevelse när de används tillsammans med VR-anordningen. Trådlösa kontroller som används med hjälp av Bluetooth till mobilen är ett exempel. Den typen av tillbehör gör det möjligt för användaren att navigera och ta sig runt i olika spelmiljöer.

Marknadens vassaste VR-headset med glasögon är anpassade för att kunna optimeras med smarta tillbehör. Med hjälp av tangentbord, moderna spelkontroller eller pekfunktion kan användarens upplevelse spetsas till. Ocalus Rift och HTC Vive är två marknadsledande tillverkare när det kommer till VR-teknik för vanliga datorer. Bägge använder sig av en teknik där två kontrollerar agerar användarens händer under spelandet. Något som definitivt förstärker upplevelsen och känslan av att befinna sig i en annan, form av verklighet. Inom den moderna virtuella verkligheten kan dessutom artificiella upplevelser med lukt och känsel inkluderas. Något som förmodligen kommer att utvecklas ännu mer framöver.

VR i framtiden

Precis som tidigare nämnt i den här artikeln är själva VR-tekniken inte något nytt på världskartan. Att fästa glasögon på huvudet för att uppleva en virtuell typ av verklighet har förekommit i flera decennium. Teknikmässigt har dock VR-tekniken avancerat avsevärt det senaste årtiondet. Den smarta tekniken med smartphones och surfplattor har självklart bidragit till att VR på allvar fått en mer meningsfull roll. Det finns dock mycket som tyder på att VR-tekniken ändå fortfarande är i ett tidigt skede. Framtiden för VR ser med andra ord ljus ut. Ögonspårning och en mer komplett sinnesstimulering kommer garanterat att presenteras inom en snar framtid.

Related posts

Leave a Comment